top of page
  • Foto van schrijverSonja Jacobi

De andere kant van je mandala

Op het moment dat je je mandala maakt en deze klaar is en je terug kunt kijken op het maak proces en het eindresultaat, dan doe je dat vanuit de energie waarin je dan bent. In de fase waarin je dan bent, met de 'kennis en wijsheid' die je dan bezit, de techniek en vaardigheden die je je dan eigen gemaakt hebt. Alles is een moment opname, in het nu. Maar een mens zit altijd in een proces van groei, door andere, hernieuwende en verbeterde ervaringen ga je anders zijn, zijn je referentie kaders anders...


Kinderen en kleinkinderen


Hoewel ik nog geen grootmoeder maar wel de jongste van een gezin van 6 kinderen ben, en zussen heb die inmiddels aan het stadium 'oma-schap' zijn begonnen, geniet ik mee vanaf de zij-lijn met hun belevenissen van de kleinkinderen. Dit is dan ook een prachtig voorbeeld van hoe je anders tegen 'je' kinderen en hun kind-zijn aan kunt kijken. Hoewel je kleinkinderen niet echt je kinderen zijn, zijn ze dit toch ook wel weer wel. Inmiddels is je moederschap ruim uit zijn ervarings-jas gegroeid en zul je als oma-zijnde de dingen waarschijnlijk heel anders bekijken dan je deed toen je moeder was.


Levenslessen


Leef-tijd speelt daarin natuurlijk een rol, hoe langer je meeloopt op deze aarde hoe groter je schat aan ervaringen is. Het is leuk om te reflecteren in hoe je in bepaalde opzichten wel of niet bent gegroeid. En je zou kunnen kijken of je dingen in je verleden, met de kennis en wijsheid van het heden anders aan zou kunnen pakken. Niet dat dat uitmaakt, er is geen goed of fout, als je het namelijk heel anders zou doen. Een tweede keer verteld je dat precies wat je uit díe situatie geleerd hebt! En als je het anders gedaan zou hebben je dit ook niet geleerd had....ja, lees nog maar eens en denk daar maar eens over na!


Er is dus geen goed of fout!


Als je het nu anders zou doen heb je juist oude overtuigingen los kunnen laten. Als je er nog steeds met dezelfde bril naar kijkt, dan zijn je overtuigingen nog steeds dezelfde. Je kunt dus eigenlijk zeggen dat hoe meer je kunt wisselen van overtuigingen (hoewel je dan misschien uitgemaakt word voor "die heeft geen eigen mening") hoe meer of makkelijker je "kunt leren". Mahatma Ghandi was ook zo'n persoon vertelt Tijn Touber in 1 van zijn dagelijkse filmpjes, hij overwoog elke beslissing die hij nam en terwijl hij de ene dag kon zeggen: we doen het zo, kon het goed zijn dat hij na een nachtje slapen ineens het plan weer veranderde, je kunt dat beschouwen als wispelturig of juist wijs! 😉


Nieuwe bril, of schone ramen


Ik vind het wel grappig om te ervaren dat ik nu soms heel anders tegen dingen aan kan kijken door een 'vernieuwde' blik. Ik beschrijf het wel eens zo, gedurende je leven bouw je je eigen huis, met muren van 'normen en waarden, opgelegd of verworven' en 'vensters' van ervaringen. Door sommige vensters zul je vaak kijken; zo leer jij de wereld te zien, door sommige vensters kijk je nooit meer, die slibben dicht met overtuigingen die je niet meer dienen maar die je ook niet veranderd.


Gerede twijfel


Het is raadzaam om deze ramen af en toe eens een schoonmaakbeurt te geven, en je te bedenken: is Dát wat ik altijd dacht, nog steeds zo of zou er een kleine gerede twijfel kunnen zijn dat het ook anders zou kunnen zijn. Het voordeel van het schoonmaken van die ramen is, is dat je weer eens aan de andere kant van je huis van het uitzicht kunt genieten, en weer kunt genieten van iets dat je vergeten was maar toch de moeite waard is. Dat schoonmaken kun je alleen zelf, omdat het jóuw vuil is en jóuw 'dichtslib-proces' maar je kunt erbij wel hulp krijgen.

Transformatieproces


Soms word je juist gedwongen om dit te gaan doen, zo komt deze zomer onze dochter tussen haar studies weer tijdelijk thuis wonen en dus moet ik haar kamer dat inmiddels een kleine "opslagplaats" is geworden voor nog "on-geproceste" zaken. Een mooie moment om dit te gaan clearen dus. Het is een mooi transformatie-proces: oude dingen wegdoen, en andere dingen een 'nieuw' plekje geven...Maar het leid er toe dat er weer ruimte ontstaat en ik weer dingen weg weet te werken, er zijn weer (nog) 2 verhuisdozen na 5 jaar eindelijk uitgepakt 😂


"Douze Points"


Ik merk dat ik sinds ik de laatste jaren, zelf innerlijk ook zo'n transformatie proces ben doorgegaan, (eigenlijk sinds het gaan mandala tekenen, maar dat kan "toeval" zijn 😉) ik met een enorm andere blik "de wereld in kijk" en dat merk ik aan de gekste dingen, zo zit ik naar het songfestival te luisteren en hoor ineens dingen in de teksten die heel toepasselijk zijn voor deze tijd en ik dus dit jaar op een andere manier de liedjes 'beoordeel' met "douze points". Mooie synchroniciteit!


Religie


Zo heb ik ook jarenlang de ramen van het 'christendom' waarmee ik ben opgegroeid dicht laten slibben en er een grote stoflaag over laten ontstaan; allerlei overtuigingen en weerstanden zitten er goed aan vastgeplakt en deze weerstanden heb ik nooit verder onderzocht en heb zo deze 'ramen' dicht laten worden wat ze nu zijn: geplamuurd met nog dezelfde overtuigingen. Maar door persoonlijke omstandigheden ben ik mij gaan verdiepen in het verhaal van Maria Magdalena en van het een komt het ander, ik merk dat ik langzaamaan wat openingen creëer in mijn 'kerkelijk-venster' en er met een andere blik naar kijk en doorheen begin te kijken. Ik begin te zien wat Mahatma Ghandi hierover ooit zei:

“I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.”

Mahatma Gandhi


Wie was Yeshua...


Ik ben op dit moment prachtige verhalen aan het luisteren over de Katharen, geschreven en voorgelezen door Jan Verhaar, en heb hierdoor een heel andere 'kijk' gekregen op de 'Ketters' en 'kruisridders'.

Daarbij ben ik terecht gekomen bij de boeken van Hans Stolp over Maria Magdalena en Jesus /Yeshua. Ik vraag me af of als ik was opgegroeid met deze kennis mijn wereld er van nu er niet heel anders uit zou hebben gezien, waarschijnlijk wel maar het is wat het is, ik ben blij dat het me is gelukt de ramen op tijd een opfrisbeurt te geven en weer op een andere manier naar de wereld kan kijken.


Buiten is binnen...


Terugkomend op de ramen van je huis, als je daardoor naar buiten kijkt zie je eigenlijk jezelf. Net als bij je mandala, die is ook een prachtig venster voor je binnenwereld en de kracht hiervan, dat je naar jezelf kunt kijken en jezelf dus kunt veranderen zoals Mahatma Ghandi zei:


We but mirror the world. All the tendencies present in the outer world are to be found in the world of our body. If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. This is the divine mystery supreme. A wonderful thing it is and the source of our happiness. We need not wait to see what others do.

Mahatma Gandhi


Lost in translation...


Dat is te prachtig om niet even te vertalen om niet verloren te gaan: "We spiegelen slechts de wereld. Alle neigingen die in de buitenwereld aanwezig zijn, zijn te vinden in de wereld van ons lichaam. Als we onszelf zouden kunnen veranderen, zouden de tendensen in de wereld ook veranderen. Zoals een mens zijn eigen natuur verandert, verandert ook de houding van de wereld ten opzichte van hem. Dit is het allerhoogste goddelijke mysterie. Het is iets geweldigs en de bron van ons geluk. We hoeven niet te wachten om te zien wat anderen doen"


Rondje boodschappen


Bij mijn wekelijkse rondje boodschappen ontmoet ik een oude bekende, ik heb haar al meerdere jaren niet gezien, nu zie haar lopen met een rollator en ze heeft een zuurstofbril op en klinkt kortademig. Ze vertelt me dat ze in het begin van het jaar op de intensive care heeft gelegen vanwege Covid, zowel zij als haar man hebben het flink te pakken gehad. Haar longen werken nog niet 100% en ze heeft nog wat behandelingen te gaan.


Even later kom ik bij de bakker een onbekende man tegen die zonder mondmasker loopt en een flinke blauwe hand, hij vertelt dat er een oudere man met een winkelwagentje tegen zijn hand is 'gereden' uit boosheid omdat hij geen mondmasker droeg. 2 personen van het spectrum die aan uiterste kanten staan. Ik luister naar beide verhalen, van mij mogen ze er beide zijn, als we elkaar maar geen verwijten maken of beschuldigingen naar het hoofd gooien voor de keuzes die we maken. Verdraagzaamheid is een goed schoonmaakmiddel voor ramen en spiegels...

Ik vraag me af wat die personen naar de wereld spiegelen ze kan vertellen over henzelf....


Het begint bij jezelf..


"Verander de wereld begin bij jezelf" is een bekende uitdrukking. Dus op een andere manier naar jezelf of op een andere manier/ van een andere kant naar je mandala kijken en daarbij je dus afvragen, wat je gedachten zijn en of je het ook op een andere manier kunt zien. Mijn dochter, ik noem haar maar even Konijntje (ik noemde haar vroeger mijn klein knuffelkonijn😉) leerde op de middelbare school om te 'debatteren' dus om een standpunt in te nemen en dit te verdedigen met argumenten. Ze was hier echter zo succesvol in dat als er weer een debat plaats ging vinden haar klasgenoten in de oppositie klaagden: Ja, maar jullie hebben Konijntje!


Salomons oordeel


De leerkrachten onderkenden dit ook en hun oplossing was dan dat de eerst 10 min ze bij de ene partij meedeed en daarna nog 10 min bij de anderen. Wat mijn dochter daarvan leerde, (en ze haar klasgenoten mee omver blies), was om zich in beide partijen te verdiepen en ze zich heel goed kon verplaatsen in de tegenstanders van bv abortus als wel in de voorstanders ervan. Als je achter je eigen opinie over een onderwerp staat en hier vol van overtuigd bent is het best moeilijk om het vanuit het standpunt te bekijken van de oppositie. Het is een krachtige eigenschap als je dit dus wel kunt, je kunt dan makkelijk omdenken en je ook eigen denkproces analyseren.


De andere kant


Het is dus heel leerzaam om eens een kijkje te nemen aan de andere kant, zo kijken we naar een natuurprogramma waarbij er mensen in Afrika zijn die Leeuwen vergiftigen omdat die hun vee doden. Het is hartverscheurend te zien hoe een vergiftigde Leeuw een langzame dood ondergaat door een gif wat hun zenuwsysteem aantast. De leeuwen populatie is daardoor drastisch van 30.000-50.000 naar 5000-7.000 gezakt. Een ook de aaseters die vervolgens weer op die manier het gif ook binnen krijgen, lijden hieronder. Geen fraaie situatie omdat je een verstoring krijgt van het ecosysteem en de natuurlijke situatie uit balans haalt.


De oplossing


De onderzoeker die betrokken word bij het zoeken naar een oplossing voor het probleem en 'voor het behoud van de leeuwen' is, verdiept zich ook in de kant van de mens en gaat ook spreken met de mensen die 'slachtoffer' zijn en een moeder vertelt dat hun koe een soort van investering was om hun zoon te kunnen laten studeren. Deze mogelijkheid viel ineens weg. Ook triest natuurlijk en niet wenselijk, zo blijven deze mensen ook vast zitten in de situatie. Maar omdat de onderzoeker ook naar dit verhaal luistert, is hij zich bewust dat het noodzakelijk is om een oplossing te vinden die ten gunste is van beide partijen.


Andere inzichten


Omdat we in een 'dualistische wereld' leven is dit de uitdaging, Ontdekken dat het er beide is en ook beide kanten laten bestaan, hier niet tegen te vechten maar juist om het te omarmen in liefde en bewustzijn want we zijn allemaal onderdeel van hetzelfde systeem.

Hier een prachtige bewustwordings TEDtalk over wat bewustzijn eigenlijk is....we leven in onze eigen 'perceptie' van onze eigen maar ook een gezamenlijke 'realiteit' terwijl deze percepties de laatste jaren erg anders beleefd worden afhankelijk van je eigen perceptuele voorspellingen, de creatie van je eigen 'gecontroleerde hallucinatie'....

Had jij dat gedacht? dat van die kleurvlakken? Hetzelfde is het fenomeen van #thedress waarbij sommige mensen een goud/wit gestreepte jurk zien en anderen een blauw/zwart. Het blijft bizar hè? een groot deel van wat we dus waarnemen is illusie, een 'interpretatie van onze hersenen die een 'invulling maken op basis van 'waarschijnlijkheid' dat doet je toch even stil staan dat hoe jij de wereld met jouw hersenen waarneemt niet hetzelfde is als iemand anders.


Wellicht dat je bij de start van het lezen van dit blog, nog helemaal niet een andere kant van je mandala kon zien maar na het lezen van het blog en het zien van deze TED-talk je nu de toch anders tegen je mandala kunt aankijken en de andere kant kunt zien 😉
78 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page