top of page

Heilige Geometrie

Als je eenmaal in aanraking komt met het mandala tekenen zal het niet lang duren of je komt ook in aanraking met de Heilige Geometrie. 

Als je al eens een levensbloem hebt getekend, voila dan ben je er al. 

De levensbloem is de basis tot de heilige geometrie, vanuit daar kom je tot de vorming van de 5 platonische lichamen. Volgens Plato bestaat de schepping uit deze vijf unieke figuren die de basis vormen van de geometrie. We  noemen ze dus nu Platonische vormen, want hoewel ze al oeroud zijn, was Plato de eerste die ze beschreef.

Deze vormen een geometrische symbooltaal, eentje die met beelden werkt, in plaats van woorden. Omdat de beelden veel directer binnenkomen, kan deze taal van het licht veel doeltreffender informatie overbrengen, zelfs tot op DNA niveau aan toe.

De natuur zit vol geometrische verrassingen: denk maar aan de perfecte vorm van een ijskristal, het ingenieuze patroon van een zonnebloemhart of de symmetrie van de onderkant van een simpele dennenappel. Ook als je de structuur van onze lichaamscellen microscopisch bekijkt, sta je versteld van de perfecte meetkundige vormen tot in ons DNA toe. Het lijkt alsof het allemaal wiskundig is uitgedacht. Het is de basis van de creatie, waar ons hele universum op gestoeld is.

De Griekse filosoof Plato (ongeveer 427-347 voor Christus) deed er al onderzoek naar en concludeerde dat het universum een harmonieus geordende eenheid is.

De vijf platonische vormen – de tetraëder, de hexaëder (kubus), de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder bezitten vlakken, ribben en hoeken met allemaal dezelfde afmetingen.

En als een platonisch lichaam (regelmatig veelvlak) in een bol wordt geplaatst, zullen alle hoeken het oppervlak van de bol raken, je kunt dus om elk figuur een bol maken en dus in plat vlak getekend...in een cirkel maken

De platonische lichamen vormen de basis van de heilige geometrie. Drunvalo Melchizedek schrijft in ‘De geometrie van de schepping’ dat deze figuren voortkomen uit het eerste levensbeginsel: De flower of life en daar vanuit kun je alle platonische lichamen vormen.

 

Samen vormen ze ook de allerhoogste energie van de oorsprong.

De vijf platonische vormen hebben elk een eigen kleur en trilling, en resoneren allemaal met een bepaald chakra.

Ze brengen prana (levensenergie) en kunnen een positief krachtveld activeren.

Ze zijn dus mooi om te gebruiken in een meditatie, chakra-legging of als mandala in huis. 

bottom of page