top of page

Pyramides Van Egypte

De piramides van Egypte zijn toch wel fascinerende bouwwerken die tot ieders verbeelding spreken. Ze zijn al jaren het vraagstuk van de samenleving...wie bouwden ze en hoe in vredesnaam! Ze zijn gebouwd met wiskundige precisie maar zonder de huidige kennis en kunde. 

De Piramide van Cheops is het enige van de zeven klassieke wereldwonderen dat tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven.

Met de veldtocht van Napoleon Bonaparte in Egypte (1798-1799) begon het wetenschappelijk onderzoek van de piramiden. Dit onderzoek beïnvloedde de Europese Empire-stijl.

De zijden van de drie grote piramiden lopen vrij exact noord-zuid en oost-west, met slechts een kleine afwijking die varieert met het tijdstip van bouwen. Dit doet vermoeden dat de Egyptenaren de sterren gebruikten om de oriëntatie van de piramiden te bepalen, de precessie van de aardas liet de toenmalige Poolster langzaam verschuiven en verklaart het verloop in de tijd. Een theorie over de onderlinge positie van de piramiden stelt dat deze de gordel van Orion voorstellen.

De parabel van de mandala

Er was eens een nieuwsgierige oude man, die voortdurend te weten probeerde te komen wat datgene was wat hij niet wist en waarvan hij toch zeker wist dat het steeds gebeurde.

Toen hij nu zeer lang over het niet-te-denkende had nagedacht, kon hij in zijn netelige situatie niets anders bedenken dan een stuk krijt nemen en allerlei tekeningen op de wanden van zijn hol maken, om er zo achter te komen hoe datgene eruit zou zien wat hij niet wist....

Na vele pogingen kwam hij op de cirkel. 'Dat is juist,' voelde hij. 'En nu nog een vierkant erin,' en zo was het nog beter.

Toen kwamen zijn leerlingen. Ze ontdekten de tekeningen op de muur en tekenden ze na. Daarme keerden ze, zonder het te merken, de hele procedure om: Ze begonnen met het resultaat en hoopten op die manier het proces af te dwingen dat tot juist dit resultaat had geleid.

Zo ging het destijds en zo gaat het vandaag de dag nog....

Het Individuatie proces

Het individuatieproces zoals beschreven bij Carl Jung, gaat over het gewaar worden van onze onbewuste gedragspatronen.

Wanneer we eenmaal onze onbewuste dynamiek ontdekken, hebben deze onbewuste gedragspatronen geen macht meer over ons, en beheersten ze ons niet langer.

Dan alleen kunnen we ons verbinden met onze ware zelf

en zijn we in staat het volledig te worden,

te zijn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om onze zuiverste individualiteit te vinden, mogen we ons losmaken van wat ons beperkt, van wat ons veilig doet voelen maar ons niet helpt te ontwikkelen (groei), van alles wat niet ons hoogste doel dient.

Als we dat eenmaal doen, kunnen we herboren worden in echt succes, vrijheid en liefde

@moonomens

Schermafbeelding 2020-07-22 om 13.24.38.
bottom of page