top of page

Carl Jung

Carl Gustaf Jung werd in 1875 geboren als de zoon van een dorpsdominee. Hij was over de hele wereld bekent als dieptepsycholoog toen hij in 1961 overleed.

De invloed van Carl Jung op het denken van de westerse wereld is nog steeds in opmars.

Begrippen zoals Intovert-extravert, animus-anima, synchroniciteit, het collectief onbewuste en archetype zijn algemeen verspreidde begrippen geworden, wat er op wijst hoe relevant Carl Jung zijn ideeën zijn voor onze tijd.

Jung zijn grondbeginsel dat alles wat de ziel betreft tot het werkveld van de psychologie behoort, typeert zijn brede belangstelling voor alles wat de mens raakt.

Bron-Jung Symboliek van de mandala-

De parabel van de mandala

Er was eens een nieuwsgierige oude man, die voortdurend te weten probeerde te komen wat datgene was wat hij niet wist en waarvan hij toch zeker wist dat het steeds gebeurde.

Toen hij nu zeer lang over het niet-te-denkende had nagedacht, kon hij in zijn netelige situatie niets anders bedenken dan een stuk krijt nemen en allerlei tekeningen op de wanden van zijn hol maken, om er zo achter te komen hoe datgene eruit zou zien wat hij niet wist....

Na vele pogingen kwam hij op de cirkel. 'Dat is juist,' voelde hij. 'En nu nog een vierkant erin,' en zo was het nog beter.

Toen kwamen zijn leerlingen. Ze ontdekten de tekeningen op de muur en tekenden ze na. Daarme keerden ze, zonder het te merken, de hele procedure om: Ze begonnen met het resultaat en hoopten op die manier het proces af te dwingen dat tot juist dit resultaat had geleid.

Zo ging het destijds en zo gaat het vandaag de dag nog....

Het Individuatie proces

Het individuatieproces zoals beschreven bij Carl Jung, gaat over het gewaar worden van onze onbewuste gedragspatronen.

Wanneer we eenmaal onze onbewuste dynamiek ontdekken, hebben deze onbewuste gedragspatronen geen macht meer over ons, en beheersten ze ons niet langer.

Dan alleen kunnen we ons verbinden met onze ware zelf

en zijn we in staat het volledig te worden,

te zijn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om onze zuiverste individualiteit te vinden, mogen we ons losmaken van wat ons beperkt, van wat ons veilig doet voelen maar ons niet helpt te ontwikkelen (groei), van alles wat niet ons hoogste doel dient.

Als we dat eenmaal doen, kunnen we herboren worden in echt succes, vrijheid en liefde

@moonomens

Schermafbeelding 2020-07-22 om 13.24.38.
bottom of page